webinar register page

Webinar banner
GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO TOÀN DIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN DI CĂN CÓ ĐỘT BIẾN EGFR
HỘI THẢO KHOA HỌC
GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO TOÀN DIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN DI CĂN CÓ ĐỘT BIẾN EGFR

Thời gian dự kiến: 17:00 – 20:00 Thứ Năm, Ngày 16 tháng 06 năm 2022
Địa điểm: Trực tiếp tại Khách sạn Novotel Thái Hà, Hà Nội và kết nối với BCV nước ngoài tại Úc

Chủ tọa:
• TS.BS. Đỗ Anh Tú – Phó Giám Đốc Bệnh Viện K
Điều phối và tham luận:
• PGS.TS.BS. Nguyễn Đình Tiến – Chủ nhiệm Bộ môn Nội Hô hấp - Trưởng tiểu ban Ung thư phổi trung thất - Bệnh viện Trung Ương Quân Đội 108
Báo cáo viên:
• TS.BS. Steven Kao – Bác sĩ chuyên khoa ung bướu, Trung tâm y khoa Chris O’Brien Lifehouse, New South Wales, Australia
• TS.BS. Lê Thị Khánh Tâm – Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô
• ThS.BS. Nguyễn Thị Như Hoa – Phó trưởng khoa Nội 1, Bệnh viện K

Chương trình:
17:00 - 17:05 Phát biểu khai mạc - TS.BS. Đỗ Anh Tú
17:05 - 17:25 Điều trị UTPKTBN có đột biến EGFR trên đối tượng bệnh nhân cao tuổi - TS.BS. Lê Thị Khánh Tâm
17:25 - 18:05 Cải thiện hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân UTPKTBN có đột biến EGFR - TS.BS. Steven Kao
18:05 - 18:25 Dữ liệu đời thực về hiệu quả của osimertinib trên bệnh nhân UTPKTBN có đột biến EGFR - ThS.BS. Nguyễn Thị Như Hoa
18:25 – 18:45 Tham luận: Quản lý toàn diện bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn di căn và thực tế tại bệnh viện 108 - PGS.TS.BS. Nguyễn Đình Tiến, Chủ tọa, các báo cáo viên
18:45 - 19:25 Thảo luận - TS.BS. Đỗ Anh Tú, Tham luận viên, các báo cáo viên và các bác sỹ tham dự
19:25 - 19:35 Tổng kết - TS.BS. Đỗ Anh Tú

Jun 16, 2022 05:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: AZVN Webinar Service.