webinar register page

Webinar banner
TIẾP CẬN ĐA CHUYÊN KHOA TRONG KỶ NGUYÊN MỚI CỦA CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHÍNH XÁC UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN LÊN SÓNG CÙNG CHUYÊN GIA
TIẾP CẬN ĐA CHUYÊN KHOA TRONG KỶ NGUYÊN MỚI CỦA CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHÍNH XÁC UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT

Thời gian: 09:00 – 11:00, thứ Bảy ngày 25/06/2022
QUẢN LÝ TOÀN DIỆN UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT KHÁNG CẮT TINH HOÀN DI CĂN: HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI

Chủ tọa:
TS.BS Nguyễn Tiến Quang – Chủ tịch hội đồng quản lý Bệnh viện K
Báo cáo viên:
TS.BS Vũ Hà Thanh - Phó khoa Nội 2 – Bệnh viện K
BS.CKI. Nguyễn Phúc Nguyên – Quyền Trưởng khoa Ung Bướu – Bệnh viện Bình Dân
Ban cố vấn chuyên môn:
TS.BS. Thái Minh Sâm - Trưởng khoa Ngoại tiết niệu - Bệnh viện Chợ Rẫy
PGS.TS.BS Hoàng Anh Vũ - Giám Đốc Trung tâm Y Sinh học phân tử ĐHYD TPHCM

Chương trình:
09:00 – 09:10 Phát biểu khai mạc - TS.BS Nguyễn Tiến Quang
09:10 – 09:40 Thực hành hiện nay và nhu cầu lâm sàng chưa đạt được trong điều trị mCRPC - TS.BS Vũ Hà Thanh
09:40 – 10:10 Những chiến lược mới trong tối ưu hóa điều trị cho bênh nhân mCRPC - BS.CKI. Nguyễn Phúc Nguyên
10:10 – 10:40 Tham luận - Chủ tọa, ban cố vấn chuyên môn và toàn thể BS tham dự
• Chẩn đoán mCRPC và điều trị nền tảng ADT khi kháng cắt tinh hoàn - PGS.TS.BS. Thái Minh Sâm
• Toàn cảnh vai trò của xét nghiệm đột biến gen trong ung thư tuyến tiền liệt - PGS.TS.BS Hoàng Anh Vũ
10:40 – 11:00 Q&A và Tổng kết - TS.BS Nguyễn Tiến Quang, Báo cáo viên và ban tham luận
Jul 9, 2022 09:00 AM
Time shows in
* Required information
Loading