webinar register page

Webinar banner
Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến "CAREME - GẶP GỠ CHUYÊN GIA 2022"
Buổi 1: 26/02/2022
CHỦ ĐỀ: NHẬN BIẾT VÀ QUẢN LÝ SỚM CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CAREME
Chủ tọa:
GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước (Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam)
Báo cáo viên:
GS.BS Nemencio Nicodemus (Philippine)
GS.BS David Sim (Singapore)
TS.BS. Dinh Duc Huy (Việt Nam)

Buổi 2: 23/04/2022
CHỦ ĐỀ: TIẾP CẬN TOÀN DIỆN ĐỂ BẢO VỆ SỚM TIM MẠCH-THẬN Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 BÊN CẠNH KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT
Chủ tọa:
GS.TS.BS. Trần Hữu Dàng (Chủ tịch Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam)
Báo cáo viên:
Giáo sư Peter Lin

Buổi 3: 25/06/2022
CHỦ ĐỀ: QUẢN LÝ BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP TỪ GIAI ĐOẠN CẤP ĐẾN DUY TRÌ
Chủ tọa:
GS.TS.BS. Nguyễn Thành Nhân (Chủ tịch Hội TMCT HCM)
Báo cáo viên:
GS.BS Jack Tan (Singapore)
GS.BS Joo-Yong Hahn (Korea)
GS.BS. Byeong-Keuk Kim (Korea)

Buổi 4: 27/08/2022
CHỦ ĐỀ: HIỂU ĐÚNG VỀ BỆNH THẬN MẠN VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHẨN ĐOÁN SỚM
Chủ tọa:
PGS.TS.BS. Hà Phan Hải An (Phó Chủ tịch Hội Tiết niệu Thận học Việt Nam)
Báo cáo viên:
GS.BS Ming-Ju WU (Taiwan)
GS.BS Sanjay Kalra (India)

Buổi 5: 29/10/2022
CHỦ ĐỀ: GIẢI QUYẾT CÁC QUAN NGẠI TRÊN LÂM SÀNG TRONG TIẾP CẬN QUẢN LÝ TOÀN DIỆN SUY TIM: TỪ HƯỚNG DẪN DẾN THỰC HÀNH
Chủ tọa:
PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam)
Báo cáo viên:
GS.BS Carolyne Lam (Singapore)
GS.BS Subodh Verma (Canada)
GS.BS. Chern-En Chiang (Taiwan)

Buổi 6: 17/12/2022
CHỦ ĐỀ: MÔ HÌNH MỚI TRONG QUẢN LÝ BỆNH THẬN MẠN: CHÚNG TA HỌC ĐƯỢC GÌ TỪ NHÓM SGLT2i
Chủ tọa:
PGS.TS.BS. Phạm Văn Bùi (Chủ tịch Liên chi hội Lọc máu TP.HCM)
Báo cáo viên:
GS.BS Hiddo Lambers Heerspink (Hà Lan)
GS.BS. David Wheeler (Anh)
Dec 17, 2022 12:25 PM
Time shows in
Webinar logo
* Required information
Loading