webinar register page

Webinar banner
TIÊU CHUẨN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ TRÚNG ĐÍCH UNG THƯ BUỒNG TRỨNG VỚI OLAPARIB
HỘI THẢO KHOA HỌC:
TIÊU CHUẨN MỚI TRONG ĐIỀU TRỊ TRÚNG ĐÍCH UNG THƯ BUỒNG TRỨNG VỚI OLAPARIB

Thời gian: 09:00 – 11:00, Chủ nhật ngày 01 tháng 08 năm 2021
Trực tuyến qua phần mềm Zoom Webinar

Chủ tọa:
PGS. TS. Lê Văn Quảng – Giám đốc Bệnh viện K – Phó Chủ Nhiệm Bộ Môn Ung Thư – Trường Đại học Y Hà Nội
PGS. TS. Phạm Cẩm Phương – Giám đốc Trung tâm Y Học Hạt Nhân & Ung Bướu – Bệnh viện Bạch Mai

Báo cáo viên:
GS. TS. Robert Coleman – Giám đốc Chuyên môn – Mckesson – Mạng lưới ung thư Hoa Kỳ
TS. BS. Lê Thị Yến – Phó trưởng Khoa Nội 6 – Bệnh viện K

Ban cố vấn chuyên khoa
GS. Robert Coleman – Giám đốc Chuyên môn – Mckesson – Mạng lưới ung thư Hoa Kỳ
TS. BS. Lê Thị Yến – Phó trưởng Khoa Nội 6 – Bệnh viện K
TS. BS. Nguyễn Văn Thắng – Trưởng Khoa Phụ Ung Bướu – BV Phụ Sản Trung Ương
TS. Trần Thị Thanh Huyền – Giám đốc Khối Di truyền Y học - Trung tâm công nghệ cao - Bệnh viện Vinmec

Chương trình:
09:00 – 09:05 Phát biểu Chào mừng – Nitin Kapoor – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc – Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam
09:05 – 09:10 Phát biểu khai mạc - PGS.TS. Lê Văn Quảng
09:10 – 09:30 Góc nhìn toàn cảnh điều trị ung thư buồng trứng hiện nay - TS. BS. Lê Thị Yến
09:30 – 10:15 Tiêu chuẩn mới trong điều trị trúng đích ung thư buồng trứng với olaparib - GS. TS. Robert Coleman
10:15 – 11:00 Tham luận - Tối ưu hóa điều trị ung thư buồng trứng Chủ tọa, ban cố vấn chuyên khoa và bác sĩ tham dự
11:00– 11:05 Tổng kết - PGS. TS. Phạm Cẩm Phương

Aug 1, 2021 09:00 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: AZVN Webinar Service.