webinar register page

Webinar banner
QUẢN LÝ BỆNH NHÂN HÓA XẠ ĐỒNG THỜI VÀ VAI TRÒ DURVALUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI GIAI ĐOẠN III
Chuỗi chương trình thảo luận chuyên gia:
TIẾP CẬN MỚI ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ GIAI ĐOẠN III TRONG KỈ NGUYÊN MIỄN DỊCH VỚI DURVALUMAB

Chương trình buổi 3:
QUẢN LÝ BỆNH NHÂN HÓA XẠ ĐỒNG THỜI VÀ VAI TRÒ DURVALUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI GIAI ĐOẠN III
Thời gian: 14:00 - 16:00, ngày 21/12/2021

Chủ tọa:
PGS.TS.BS. Nguyễn Đình Tiến, Trưởng Khoa A5, Bệnh Viện Trung Ương Quân đội 108
TS.BS. Lê Tuấn Anh, Giám Đốc Trung tâm Ung Bướu, Bệnh Viện Chợ Rẫy
Báo cáo viên:
TS.BS. Phạm Tuấn Anh, Phó Khoa Điều trị A, Bệnh Viện K
BS.CK II. Hoàng Thị Anh Thư, Khoa Nội Phụ khoa - Phổi, Bệnh Viện Ung Bướu Hồ Chí Minh
Ban cố vấn:
BS CK II Đặng Văn Khiêm, Trưởng Khoa Ung Bướu, Bệnh Viện Phổi Trung Ương
BS CK II. Nguyễn Khánh Toàn, Trưởng Khoa Nội 2, Bệnh Viện Ung Bướu Nghệ An
ThS.BS. Nguyễn Thị Minh Huệ, Phó Khoa Xạ Trị, Trung tâm Ung Bướu, Bệnh Viện Chợ Rẫy

CHƯƠNG TRÌNH:
14:00 - 14:10 Mở màn - PGS.TS.BS. Nguyễn Đình Tiến
14:10 - 14:30 Tiếp cận chẩn đoán và điều trị UTPKTBN giai đoạn III qua phác đồ PACIFIC qua các tình huống lâm sàng. - TS.BS. Phạm Tuấn Anh
14:30 - 14:50 Cá thể hóa bệnh nhân điều trị UTPKTBN giai đoạn III với hóa xạ đồng thời và củng cố durvalumab - BS.CK II. Hoàng Thị Anh Thư
14:50 - 15:50 Tham luận
1. Chọn bệnh nhân, hóa xạ trị, tư vấn củng cố durvalumab, theo dõi sau sử dụng, biến cố bất lợi
2. Phối hợp chuyên khoa nội khoa và xạ trị trong chăm sóc bệnh nhân hóa xạ đồng thời và củng cố durvalumab
3. Kinh nghiệm quản lí bệnh nhân trong xạ trị
4. Tư vấn đầy đủ phác đồ PACIFIC- mục tiêu điều trị triệt căn
PGS.TS.BS. Nguyễn Đình Tiến
TS.BS. Lê Tuấn Anh
BS CK II Đặng Văn Khiêm
ThS.BS. Nguyễn Khánh Toàn
ThS.BS. Nguyễn Thị Minh Huệ
15:50 - 16:00 Tổng kết - kết luận - TS.BS. Lê Tuấn Anh

Dec 21, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: AZVN Webinar Service.