webinar register page

Webinar banner
CẬP NHẬT THỰC HÀNH PHẪU TRỊ VÀ XẠ TRỊ TRONG ĐIỀU TRỊ TOÀN DIỆN UNG THƯ VÚ
Chương trình hội thảo:
CẬP NHẬT THỰC HÀNH PHẪU TRỊ VÀ XẠ TRỊ TRONG ĐIỀU TRỊ TOÀN DIỆN UNG THƯ VÚ

Thời gian: 14:00 – 16:30, Thứ 6 Ngày 24/06/2022
Địa điểm: Trực tiếp kết hợp trực tuyến

Chủ tọa: TS.BS. Nguyễn Tiến Quang – Chủ tịch Hội đồng Quản lý, Bệnh viện K
Báo cáo viên và ban tham luận:
PGS.TS. BS. Lê Minh Quang - Giám đốc Bệnh viện, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp
TS.BS. Lê Tuấn Anh - Giám đốc Trung tâm Ung Bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy
TS. BS. Huỳnh Quang Khánh - Trưởng Đơn vị Tuyến vú, Bệnh viện Chợ Rẫy
BSCKII. Tô Anh Dũng - Trưởng khoa Xạ vú - Phụ Khoa, Bệnh viện K
TS. BS. Hàn Thị Thanh Bình - Phó khoa Nội 5, Bệnh viện K

Cầu tham dự:
Bệnh viện Đa Khoa Cà Mau
Chủ trì: TS.BS Tô Minh Nghị - Phó Giám Đốc Bệnh viện

Chương trình chi tiết:
14:00 - 14:05 Phát biểu khai mạc - TS.BS. Nguyễn Tiến Quang
14:05 - 14:25 Tiến bộ trong điều trị xạ trị trên bệnh nhân ung thư vú - BS CKII. Tô Anh Dũng
14:25 - 14:45 Cập nhật phẫu trị trong điều trị toàn diện ung thư vú - TS. BS. Huỳnh Quang Khánh
14:45 - 15:05 Giải pháp tân hỗ trợ trong điều trị ung thư vú - TS. BS. Hàn Thị Thanh Bình
15:05 - 15:45 Tham luận
- Chia sẻ kinh nghiệm xạ trị và ứng dụng kỹ thuật mới trong điều trị ung thư vú tại Bệnh viện Chợ Rẫy - TS. BS. Lê Tuấn Anh
- Vai trò của phẫu thuật trong các giai đoạn điều trị ung thư vú - Kinh nghiệm chia sẻ - PGS.TS. BS. Lê Minh Quang
15:45 - 16:25 Thảo luận (Q&A) - Chủ tọa và báo cáo viên
16:25 - 16:30 Tổng kết - TS.BS. Nguyễn Tiến Quang

Jun 24, 2022 02:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: AZVN Webinar Service.