webinar register page

Webinar banner
CAREME - Meet the experts
CAREME - Meet the experts
Tháng 03: "CAREME: ĐIỀU TRỊ BỆNH HAY ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN" - 31/03/2021
Tháng 05: "ĐIỀU TRỊ BN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: ĐƯỜNG VÀ MỠ LÀ ĐÔI BẠN THÂN" - 26/05/2021
Tháng 07: "ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO" - 28/07/2021
Tháng 09: "ĐỒNG HÀNH CÙNG BN HCVC TỪ GIAI ĐOẠN CẤP ĐẾN DUY TRÌ" - 29/09/2021
Tháng 11: "DỰ PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ BIẾN CHỨNG BÀN CHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG" - 24/11/2021
Sep 29, 2021 02:00 PM
Nov 24, 2021 12:00 PM
Time shows in
* Required information
Loading