webinar register page

Webinar banner
MDTlive: THAM VẤN CHUYÊN GIA
Tọa đàm khoa học: MDTlive – Tham vấn chuyên gia

Địa điểm: Văn phòng AstraZeneca và truyền trực tuyến đến các chuyên gia y tế tham dự
Thời gian: 14:00 – 16:30, Thứ Sáu, ngày 17/03/2023

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN:
Chủ tọa:
TS.BS. Nguyễn Thị Thái Hòa - Trưởng khoa Nội 2, Trưởng Tiểu ban phổi - Bệnh viện K
Chuyên gia nội khoa:
TS.BS. Lê Thu Hà - Trưởng khoa Nội 1, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội
Chuyên gia ngoại khoa:
PGS.TS.BS. Phạm Hữu Lư - Phó trưởng khoa PT tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức
Chuyên gia xạ trị:
TS.BS. Nguyễn Công Hoàng - Trưởng khoa Xạ lồng ngực, Bệnh viện K
Chuyên gia chẩn đoán hình ảnh:
PGS.TS.BS. Bùi Văn Giang - Head of Radiology Department, CHS, VinUniversity - Giám đốc khối Chẩn đoán hình ảnh hệ thống Vinmec

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO:
14:00 – 14:05 Phát biểu khai mạc - Chủ tọa
14:05 – 14:20 Trình bày ca lâm sàng 1 - Báo cáo viên 1
14:20 – 14:35 Thảo luận, tư vấn ca lâm sàng 1 - Chủ tọa, ban tư vấn và báo cáo viên 1
14:35 – 14:50 Trình bày ca lâm sàng 2 - Báo cáo viên 2
14:50 – 15:05 Thảo luận, tư vấn ca lâm sàng 2 - Chủ tọa, ban tư vấn và báo cáo viên 2
15:05 – 15:20 Trình bày ca lâm sàng 3 - Báo cáo viên 3
15:20 – 15:35 Thảo luận, tư vấn ca lâm sàng 3 - Chủ tọa, ban tư vấn và báo cáo viên 3
15:35 – 15:50 Trình bày ca lâm sàng 4 - Báo cáo viên 4
15:50 – 16:05 Thảo luận, tư vấn ca lâm sàng 4 - Chủ tọa, ban tư vấn và báo cáo viên 4
16:05 – 16:20 Trả lời tóm tắt các ca lâm sàng còn lại được gửi tới tham vấn - Chủ tọa và ban tư vấn
16:20 – 16:30 Tổng kết - Chủ tọa

Mar 17, 2023 02:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: AZVN Webinar Service.